TEKSİS Hidrojen Enerjisi Teknolojileri Yeşil Hidrojen

HİDROJEN 

ENERJİSİ 

TEKNOLOJİLERİ


 

Yeşil

Geleceğe

Yön Verecek

Karbon bazlı yakıtlar ile gelecek enerji ihtiyacını karşılamamız ve Düşük Karbonlu bir gelecek yaratmamamız durumunda neslimizi sürdürmemiz mümkün değildir.

Bu iki gerçek bizi sürdürülebilir bir ENERJİ GEÇİŞİ ile karbon bazlı yakıtlardan aşamalı olarak YENİLENEBİLİR ENERJİ kaynaklarının kullanımına ve daha fazla uygulamada doğrudan ve dolaylı ELEKTRİFİKASYON gerçekleştirmeye itmektedir.

HİDROJEN bir enerji taşıyıcısı olarak şebeke ihtiyacından fazla yenilenebilir elektrik ENERJİNİN DEPOLANMASI, şebekeden bağımsız TAŞINMASI ve yeniden ÜRETİLMESİ ve doğrudan ya da dolaylı YAKIT ve HAMMADDE olarak kullanılabilmesi nedeniyle bu geçişin olmazsa olmaz önemli BAŞROL oyuncusudur.

Ekonomik analizler, elektrifikasyon ile karbonsuzlaşmanın daha zor olduğu yüksek sıcaklık gerektiren sanayi uygulamalarında ve kamyon, otobüs, tren ve gemi gibi ağır vasıta taşımacılığında boşluğun doldurulmasında YEŞİL HİDROJENİN kritik bir rol oynayacağını göstermektedir. HİDROJEN bir hammadde, bir yakıt, bir enerji taşıyıcısı ve bir enerji depolama aracı olarak kullanılacak ve bu nedenle ENDÜSTRİ, ULAŞIM, GÜÇ ve İNŞAAT gibi öne çıkan birçok olası uygulamada kendine yer bulacaktır. HİDROJEN yeşil ve sürdürülebilir bir şekilde üretildiğinde CO2 emisyonu yaymaz. Bu nedenle, HİDROJEN ve ilintili teknolojiler; AVRUPA YEŞİL MUTABAKATININ 2050 hedefini karşılamak için genel çözümün ÖNEMLİ BİR PARÇASIDIR.

21. yüzyılın iki temel odağı DİJİTALLEŞME ve ENERJİ GEÇİŞİdir. Bu kavramlar birbirleri ile yakından bağlantılıdır. Dijitalleşme, elektrik olmadan düşünülemez ve enerji geçişi, HİDROJEN ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİNİN kullanılmasını gerektirir. Konvansiyonel teknolojiler yerini TEKNİK, EKOLOJİK ve EKONOMİK ÜSTÜNLÜK sağlayan bu teknolojiye bırakacaktır.

 

 

İş hayatımıza başladığımız 15 yılı aşkın süre boyunca, doğaya ve insana saygılı, güvenli, verimli ve sürdürülebilir katma değeri yüksek ürün ve hizmetler ile 21. Yüzyıl Enerji Dönüşümü ve Karbonsuzlaşma hedeflerine katkı sağlıyoruz. Hedefimiz; petrol kullanımını, sera gazı emisyonlarını ve hava kirliliğini azaltacak hidrojen enerjisi ve yakıt hücresi teknolojilerinin yaygın bir şekilde ticarileştirilmesini sağlayarak daha çeşitli ve verimli bir enerji altyapısına küresel boyutta katkıda bulunmaktır.

 

TEKSİS, kurucularının 2000’li yılların başından beri Hidrojen Enerjisi Teknolojileri alanında sürdürdüğü akademik çalışmalar ve ticari faaliyetlerin kazanımları üzerine inşa edilerek 2007 yılında kurulmuştur.

FAALİYETLER

ARGE

TASARIM

ÜRETİM

rakamlarla AR-GE projelerimiz...

TAMAMLANMIŞ

PROJE

DEVAM EDEN

PROJE

PROJE DEĞERİ

EURO

ALTYAPI DEĞERİ

EURO

GELİŞTİRİLEN

ÜRÜN

PATENT

SAYISI

HİZMETLER


tasarım analiz

test değerlendirme

üretim

entegrasyon

teknoloji danışmanlık


SHURA

ENERJİ DÖNÜŞÜMÜ MERKEZİ RAPORUNDAN

Türkiye’nin

YEŞİL HİDROJEN

ÜRETİM ve İHRACAT

potansiyelinin 

TEKNİK ve EKONOMİK

açıdan

değerlendirilmesi

  • Türkiye’nin yenilenebilir enerji potansiyelinin belirli bir bölümü, uygun maliyetli yatırımları mümkün kılan politikalarla desteklenerek, 2050 yılı itibarıyla ülke çapında yıllık 3,4 milyon ton yeşil hidrojen üretimi sağlayabilir.

 

  • İmalat sanayi, doğal gaz ve ulaştırma sektörlerinde fosil yakıtların %10’unun yeşil hidrojenle ikame edilmesiyle, 2050 yılında Türkiye’de yıllık 1,9 milyon ton yeşil hidrojen yurt içi talebi oluşacaktır.

 

  • Türkiye, kendi yurt içi ihtiyacının belirli bir bölümünü karşıladıktan sonra başka ülkelere 2050 yılında 1,5 ila 1,9 milyon ton aralığında yeşil hidrojen ihraç edebilir.

 

  • Toplam 3,4 milyon ton yeşil hidrojen üretimi için 2050 yılına kadar yıllık 3 ila 4 milyar dolar arası yatırım gereklidir. Buna karşılık, tahmini maliyetler ve olası ticari fiyatlamalar dikkate alındığında, 2050 yılında yeşil hidrojenin Türkiye ekonomisine katkısı yıllık 6 ila 8 milyar dolar arasında gerçekleşebilir.

TEKNOLOJİ KÖŞESİ BLOG SAYFAMIZDAN

Siz de Blog Sayfamızda Hidrojen Enerjisi Teknolojileri ile ilgili Görüşlerinizi Paylaşabilirsiniz...

Teknoloji Köşesi

SORULARINIZ YA DA İHTİYAÇLARINIZ İÇİN LÜTFEN BİZİMLE İLETİŞİME GEÇİNİZ


Uzmanlarımızın kısa sürede geri dönüşünden etkileneceksiniz...