Katalizörler

Platin, platin alaşımları, platin-rutenyum alaşımı, paladyum ve diğer benzer katalitik malzemeler, YAKIT HÜCRESİ, ELEKTROLİZÖR, elektrokimyasal POMPA (elektrokimyasal kompresörler), elektrokimyasal SAFLAŞTIRICILAR, elektrokimyasal KURUTUCULAR vb. gibi çeşitli ELEKTROKİMYASAL CİHAZLAR için en yaygın olarak kullanılan katalizör malzemeleridir.

SAĞLADIĞIMIZ  KATALİTİK MALZEME GRUPLARI:

 • Platin bazlı katalizörler,
 • Platin Rutenyum bazlı katalizörler,
 • Paladyum bazlı katalizörler,
 • İridyum bazlı katalizörler,
 • Diğer katalizörler (Ag, Au, Co, Cu, Fe, Ni, Rh, Ru ve Sn).

Katalizör malzemeleri siyah (saf form) veya destekli formda sağlanmaktadır. Katalitik malzemelerin siyahı (veya saf hali), desteklenen muadillerine kıyasla genellikle daha düşük yüzey alanına sahiptir. Karbon, son derece geniş yüzey alanı, iyi elektriksel iletkenliği ve yakıt hücresi cihazlarındaki doğal eylemsizliği nedeniyle en umut verici destek malzemesidir.

Piyasada en çok kullanılmakta olan Katalizör DESTEK Malzemelerini de bizden TEMİN edebilirsiniz.

Elektrotlar (Gaz Difüzyon Elektrotlar - GDE)

Elektrokimyasal cihazlarda Anot ve Katot Gaz Difüzyon Elektrotları (GDE), Gaz Difüzyon Tabakasına (GDL) katalizör yükleyerek (kaplanarak) üretilir.

Yakıt Hücresi uygulamaları için elektrotlar, YAKIT HÜCRESİ çalışması sırasında boğulma sorununu azaltmak için genellikle HİDROFOBİKTİR. (TEKSIS tarafından geliştirilen ve kullanılan GDE Üretim Yöntemi detayları için tıklayınız...)

Standart ürünlerimiz yanı sıra belirleyeceğiniz GDL ve KATALİZÖR tipi ve yükü için size ÖZEL elektrot ÜRETİMİ YAPABİLİRİZ.

GDE SEÇENEKLERİMİZ;

 • Platin Elektrot  
 • Platin Rutenyum Elektrot   
 • Alkali Elektrot  
 • Karbon Dioksit Elektrot  
 • Su Elektrot

Gaz Difüzyon Tabakaları Gas Diffusion Layer - GDL

Gaz Difüzyon Katmanları (GDL), Proton Değişim Membran (PEM), Doğrudan Metanol (DMFC) ve Fosforik Asit (PAFC) yığınlarının yanı sıra ELEKTROLİZÖRLER gibi diğer elektrokimyasal cihazlarında temel bileşenlerdir.

GDL ANA İŞLEVLERİ:

 • Akış kanallarından katalizör tabakasına doğru gaz dağılım yolu oluşturur
 • Üretilen suyu katalizör katmanından taşır ve uzaklaştırır, boğulmayı önler
 • Membran boyunca iletkenlik için yüzeyde su tutar
 • Hücre çalışması sırasında ısı transferi sağlar
 • MEG Grubunun su ile şişmesini engeller, mekanik mukavemet sağlar

Uygulama alanına bağlı olarak tasarlanacak Elektrokimyasal Cihazlarda kullanılacak GDL seçimi uzmanlık gerektirir. Sizin yerinize TEKSIS seçim YAPAR, öneride BULUNUR.

TEKSIS Dünyadaki Gaz Difüzyon Tabakası (GDL) üreticilerinin tamamı ile ÇALIŞIR ve UYGULAMANIZA özel GDL TEKLİF EDER.

Membran Elektrot Grubu – MEG Membrane Electrode Assembly - MEA

MEG (MEA), elektronları ayırmak için gereken elektrokimyasal reaksiyonun gerçekleşmesine yardımcı olan hücrenin temel bileşenidir.

Tipik bir PEM MEA (MEG), bir Polimer Elektrolit Membran (PEM), iki katalizör katmanı ve iki Gaz Difüzyon Katmanından (GDL) oluşur. Bu konfigürasyona sahip bir MEA, bileşimi nedeniyle 5-Katmanlı MEA olarak bilinir. Bu MEG yapısına conta altı malzeme (sub-gasket) ilave edilirse 7-Katmanlı MEA oluşur. Her iki tarafa, anot ve katoda uygulanan katalizör katmanları ile bir polimer elektrolit membran 3 Katmanlı MEG'dir. Bu tip MEA için alternatif bir isim, Katalizör Kaplı Membrandır (CCM).

Elektrolizörler, Polimer Elektrolit Yakıt Pilleri, Hidrojen / Oksijen Hava Yakıt Pilleri, Doğrudan Metanol Yakıt Pilleri ve daha pek çok uygulama için MEA (MEG) seçeneklerine sahibiz.

GÜÇ İsterlerinize göre belirlenen aktif alan ve monifold yapısına uygun MEG ÜRETEBİLİR veya TEDARİK edebiliriz. Miktar artıkça MEG maliyetleri düşmektedir.  

Size özel MEG ve CCM hakkında daha fazla bilgi almak için bizimle iletişime geçin.

TEMİN EDEBİLECEĞİNİZ STANDART MEG Örnekleri;

 • 3, 5 ve 7 Katlı H2/O2-Hava PEM Yakıt Hücresi Membran Elektrot Grubu (MEG) (MEA)
 • Yüksek Sıcaklık (PBI Membran) PEM Yakıt Hücresi Membran Elektrot Grubu (PBI MEG) (PBI MEA)
 • PEM Elektrolizör (PEMEL) Membran Elektrot Grubu (MEG) (MEA)
 • AEM Elektrolizör (AEMEL) Membran Elektrot Grubu (MEG) (MEA)
 • 3 ve 5 Katlı Doğrudan Metanol Yakıt Pilleri Membran Elektrot Grubu (MEG) (MEA)
 • Tersinir Yakıt Hücresi Membran Elektrot Grubu (MEG) (MEA)
 • Eğitim ve Araştırma için Membran Elektrot Grubu (MEG) (MEA)

Membran

PEM Yakıt Hücresinin çalışabilmesi için hidrojen atomlarından koparılan elektronları geçirmeden hidrojen iyonlarını, yani protonu anottan katoda taşıyacak bir Proton Değişim Membranına (PEM) ihtiyaç vardır. Protonu zardan (membrandan) ileten ancak gazlar için yalıtkan olan bu polimer membranlar, çeşitli elektrokimyasal uygulamalar için katı elektrolitler (sıvı elektrolite karşı) görevi görür ve yaygın olarak Proton Değişim Membranı ve/veya Polimer Elektrolit Membranları (PEM) olarak bilinir.

Bu membranlar, Yakıt Hücrelerinin örn. otomobiller, yedek güç, taşınabilir güç vb. kullanım alanına özel olarak seçilmelidir.  

PEM Yakıt Hücresi ve Elektrolizör uygulamaları için, bir anot elektrotu ile bir katot elektrotu arasına bir polimer elektrolit membranı sıkıştırılır. Elektrokimyasal reaksiyon sırasında, anottaki oksidasyon reaksiyonu protonları ve elektronları üretir; katottaki indirgeme reaksiyonu, su üretmek için protonları ve elektronları oksidanlarla birleştirir. Membran protonları anottan katoda ileterek elektrokimyasal reaksiyonun gerçekleşmesinde kritik bir rol oynar.

Membran Yakıt Hücresi ve Elektrolizörde anot ve katot reaktanlarını ayırmak için de ayrıca kritik öneme sahiptir.

İyon Geçirken Membran Tipleri

 • Katyon Değişim Membranı (CEM)
 • Anyon Değişim Membranı (AEM)
 • Bipolar Membranlar
 • Klor-alkali Üretim Membranları

Katyon ve Anyon Değişim Membranları Arasındaki Fark Nedir?

Katyon Değişim Zarları (CEM) genellikle sülfonik asit bölgelerine sahip florlu bir polimerden oluşur ve mükemmel iyonik iletkenliğe ve termal/kimyasal dayanıklılığa sahiptir. Halihazırda üretilen Anyon Değiştirme Membranları (AEM'ler), çeşitli alkali kararlı polimerik malzemeleri kullanabilir ve OH- veya diğer herhangi bir anyonik türü ileten çeşitli fonksiyonel bölgelere sahiptir. AEM'lerin termal/kimyasal dayanıklılığı, CEM muadillerine kıyasla genel olarak daha düşüktür.

Uygulama alanınıza göre sizlere farlı kalınlık, kimyasal yapı, mekanik özellik, su, iyon ve elektrik geçirgen, su tutma, şişme ve uzamaya sahip Membran seçenekleri sunabiliriz.  Lütfen bizimle irtibata geçiniz.

Dispersiyonlar

Dispersiyonlar (iyonomerler), yakıt hücresi bileşenlerinin kritik bileşenlerinden biridir. Katalizör katmanının, optimal çalışmaları için geliştirilmiş iyonik iletkenlik gerektirir ve bu nedenle, doğru dispersiyon malzemeleri ile katalizör mürekkebinin hazırlanması, yüksek performansa çıkılmasını sağlar. Dispersiyon (iyonomerler) ayrıca katalizör partiküllerini gaz difüzyon katmanı veya membran yüzeyine sabitlemek için bağlayıcı ajan görevi görür. Katalizör mürekkep çözücülerinin buharlaşması sırasında geride mikro gözenekli bir yapı kalır ve bu, gaz veya sıvı reaktantların katalizör tabakasına ulaşmasına yardımcı olur veya oluşan gaz halindeki yan ürünlerin katalizör tabakasından uzaklaştırılmasını kolaylaştırır.

Dispersiyoniar (veya iyonomerler), kendinden destekli (self-supported membrane ) membranların mekanik olarak güçlendirilmiş (mechanically reinforced membranes) mebranlarını üretmek için de kullanılabilir. Teklif ettiğimiz ticari dispersiyonlar, genellikle düşük moleküler ağırlıklı veya yüksek moleküler ağırlıklı olmak üzere ikiye ayrılır. Düşük moleküler ağırlıklı dispersiyonlar (iyonomerler), yüksek moleküler ağırlıklı dispersiyonlara kıyasla doğal olarak daha yüksek iyonik iletkenlik değerlerine (veya yüksek asit veya iyon değişim kapasitesine) sahiptir. Moleküler ağırlık bazen eşdeğer ağırlık (EW) olarak tanımlanabilir.

Öneriler;

 • Nafion PFSA Polimer Dispersiyon Grubu
 • Teflon Dispersiyonlar
 • Fumion Dispersiyon
 • Sustainion Dispersiyon
 • Orion Polimer Dispersiyon
 • Solvay Aquivion PFSA Dispersiyon
 • Xergy Dispersiyon/Solüsyon
 • Versogen Dispersiyon

Contalar (Gasket)

Yığında kullanılan contalar tasarıma uygun olarak seçilmeli ve yığın sıkıştırma basıncı altında haz ve se sıvı sızdırmaz olmalıdır. Conta kalınlığının doğru şekilde hesaplanması ve conta malzemesinin uygun seçilmesi performans üzerinde önemli etkiye sebep olacaktır.  

Conta;

 • Teflon Contalar
 • Silikon Conta Grupları
 • EPDM Kauçuk Contalar
 • Mylar Laminat Contalar
 • Kapton / Polyimide Contalar
 • Doğal Kauçuklar
 • Yüksek Kimyasal Dirençli Contalar

Bipolar Plakalar Bipolar Plate

Elektrokimyasal yığınlarda her hücre, onu komşu hücrelerden ayırmak için iki bipolar plaka arasına sıkıştırılır.

METAL, KARBON veya KOMPOZİTLERDEN yapılabilen bu plakalar, hücreler arasında elektrik iletimi sağlamanın yanı sıra yığına fiziksel dayanıklılık da sağlar.

Plakaların yüzeyleri tipik olarak, gazların MEA üzerinden akmasına izin vermek için plakaya işlenmiş veya baskılanmış bir dizi kanal olan bir "akış alanı" içerir. Kanal Geometrisi ve yapısı bir dizi uzamanlık gerektiren çalışma ve analizler ile belirlenir.

Palakalar aynı zamanda soğutma akışkanları için de dolaşıma izin vermelidir. Örneğin sıvı soğutmalı yığınlarda her plakanın içindeki ek kanallar, bir sıvı soğutucuyu dolaştırmak için de kullanılır.

TEKSIS tarafından sağlanan Bipolar Plakalar

 • Grafit Bipolar Plakalar (G-BPP)

TEKSIS tarafından Grafit Bipolar plaka tedariki yanı sıra kullanıcı tasarımı ya da standart akış kanal geometrisine göre işlenmiş bipolar plaka teklif edilebilmektedir.

 • Kompozit Bipolar Plakalar
 • Metalik Bipolar Plakalar (M-BPP)

Metalik Bipolar plakalar farklı malzeme türlerinden üretilebilmektedir. Paslanmaz Çelik ve Alüminyum Folyolar en yaygın kullanılan metalik bipolar plaka malzemeleridir. Bunun yanı sıra uygulama alanına bağlı olarak Titanyum plakalar da kullanılabilmektedir.

Tüm M-BPP malzeme türleri için TEKSIS tarafından geliştirilmiş üretim yöntemleri bulunmaktadır. Akış Kanal Geometrisinin malzemeye kazandırılması, kesme ve kaynak işlemlerinin yapılması ve nihayetinde malzemelerin kaplanması işlemleri gerçekleştirilebilmektedir.

Diğer Yığın Bileşenleri

TEKSIS tarafından tasarımınıza uygun olarak sağlanacak Yığın Bileşenleri;

 • Akım Toplayıcılar
 • Sıkıştırma Plakaları
 • Fittingler
 • Yığın Üzeri Sensörler