TEKSIS Hidrojen Enerjisi Teknolojileri sektöründe özellikle yakıt hücreleri ve elektrolizör üretimi konusunda derin tecrübeye sahiptir. Ürünler sektörün diğer halkalarında yer alan bileşenler ile birlikte farklı saha ve platformlar üzerine entegre edilir.

Nihai ürünün fiyat rekabetçi olması üretim yatırım ve işletme maliyetlerinin düşük olması ile mümkün olacaktır. Seçilecek yöntemin seri üretime uygun olması ve ayrıca malzeme kaybı yaratmaması gerekir. TEKSIS geliştirdiği ürünlerin ve ürün alt bileşenlerinin en yaygın ve kolay yöntemler ile üretilebilir olmasına dikkat ederek tasarımlarını gerçekleştirir. Tasarım aşamasında üretim yöntemleri araştırılır ve doğrulama numuneleri ile denemeler gerçekleştirilir. En uygun üretim yöntemi için tasarım iyileştirilir.

Teknoloji transferi sırasında tasarım ile birlikte talep edilmesi durumunda en uygun üretim yöntemleri de raporlanabilir. Üretim alt yapısının kurulması sürecine tedarikçi sağlanması ya da sistem tasarlanması ve üretilmesi hizmetleri ile destek verilir. Üretim alt yapısı kurulum, entegrasyon ve otomasyonu gerçekleştirilir.

P2X (Power-to-X) Konsepti Kapsamında son yıllarda faaliyetlerimizi yeşil elektriğin iklim açısından nötr hammaddelere dönüştürülmesine odakladık. Hidrojen Enerjisi Teknolojilerini Yenilenebilir Enerji Kaynakları ile bir araya getirerek, Güçten Gaza, Sıvıya, Kimyasallara, Amonyaka, Yakıta, Metana, Syngaza dönüştürecek sistemlerin entegrasyonu TEKSIS çok disiplinli mühendislik kabiliyet ve tecrübesi ile gerçekleştirilir. Kullanılacak Teknolojilerin entegrasyonunda Ürün, Hizmet ve Danışmanlık sağlayarak faaliyetlerimizi sürdürüyoruz.

Entegrasyon faaliyetlerimizin güncel en yaygın olanları Yeşil Hidrojen Üretim Tesislerinin kurulumu ve Hidrojen Dolum İstasyonu teslimatlarıdır. Bu faaliyetimiz kapsamında sektör içi ve dışı pek çok alt yüklenici firma ile hizmet ve ürün tedariki sözleşmeleri imzalayarak ortak çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Tesislere ait izin ve ruhsatların alınması aşamasında denetçiler ve hakemler ile çalışmalar yaparak sürece katkı sağlıyoruz.