TEKSİS, doğa ve insana saygılı, güvenli, verimli ve sürdürülebilir katma değeri yüksek ürün ve hizmetler ile 21. yüzyıl Enerji Dönüşüm ve Karbonsuzlaşma hedeflerine katkı sağlamayı ve fosil yakıt kullanımını, sera gazı emisyonlarını ve hava kirliliğini azaltacak hidrojen enerjisi ve yakıt hücresi teknolojilerinin yaygın bir şekilde ticarileşmesini sağlayarak, daha çeşitli ve verimli bir enerji altyapısına küresel boyutta katkıda bulunmayı hedefler. Bu hedefe ulaşmak için farklı uygulama alanlarında AR-GE, ÜR-GE ve Entegrasyon Projeleri yürüterek rekabetçi ticari ürünler geliştirir. 

 

TEKSIS, sistematik ve yaratıcı araştırmalar yürüterek Yeşil Hidrojen Enerjisi Teknolojileri Değer Zincirinin Üretim, Depolama, Dağıtım, Dönüşüm ve Kullanım halkalarında özgün ürün ve çözümler geliştirmektedir. Bu kapsamda 2021 sonu itibarıyla dış kaynaklı yürütülen ARGE ve ÜRGE proje sayısı 15 ve büyüklüğü 4M Euro değerini geçmiştir. Faaliyetler ODTÜ Teknokent Tasarım ve Mühendislik Ofisi, Yaşamkent Araştırma, Test ve Üretim Teknoloji Binası ve İstanbul İrtibat Ofisi’nde sürdürülmektedir.

 

TEKSIS aldığı proje destekleri ve kendi kaynaklarından karşıladığı ARGE yatırımları ile Türkiye’de Hidrojen Enerjisi Teknolojilerinin araştırma ve üretim faaliyetlerinde kullanılmak üzere en geniş teknik kadro, donanım ve alt yapıya sahip KOBİ olmuştur. TEKSIS ayrıca, tamamladığı ARGE ve ÜRGE projelerinde ve müşterileri için geliştirdiği ticari çözümlerin hayata geçirilmesinde, farklı kabiliyetlerde yerli ve yabancı alt yükleniciler ile çalışmış, ihtiyaçlar doğrultusunda mal ve hizmet alımları gerçekleştirmek suretiyle geniş bir alt yüklenici ve tedarikçi ağına (network) sahip olmuştur. 

 

TEKSIS tamamladığı ulusal ve uluslararası projelerde üniversite işbirliğine büyük önem vermiş, ulusal ve uluslararası üniversiteler ile kurduğu ortaklıklar ile ürünlerini bilimsel çözümler ile geliştirmeyi başarmıştır. Bu işbirliği ayrıca, nitelikli iş gücüne doğrudan erişimi ve istihdam edilmesini kolaylaştırmış, Hidrojen Enerjisi Teknolojilerinin geliştirilmesi ile ilgili şirket içi akademik bilgi birikimini üst seviyeye taşımıştır.

 

TEKSIS tamamladığı projeler ile geliştirdiği sistematiği ve kurumsal hafızasını şirket içi düzenli eğitimler ile takım arkadaşları ile paylaşarak yeni projelerin başarı ile sonlanmasını garanti altına alır.

 

EnerjiSA Üretim Yeşil Hidrojen Tesisi Kurulum ve Entegrasyonu

EnerjiSA Üretim Yeşil Hidrojen Tesisi Kurulum ve Entegrasyonu

Daha Fazla
Anyon Değişim Membran Hidrojen Elektrolizör Geliştirilmesi

Anyon Değişim Membran Hidrojen Elektrolizör Geliştirilmesi

Daha Fazla
Uzay Uygulamalarında kullanılmak üzere Yakıt Hücresi Geliştirilmesi Projesi

Uzay Uygulamalarında kullanılmak üzere Yakıt Hücresi Geliştirilmesi Projesi

Daha Fazla
Dron Görev Süresini Uzatmak Üzere Yakıt Pili Geliştirilmesi

Dron Görev Süresini Uzatmak Üzere Yakıt Pili Geliştirilmesi

Daha Fazla
Oransal Valf Matematik Modellemesi

Oransal Valf Matematik Modellemesi

Daha Fazla
30 kW PEM Yakıt Hücresi Test İstasyonu Geliştirilmesi ve Üretimi

30 kW PEM Yakıt Hücresi Test İstasyonu Geliştirilmesi ve Üretimi

Daha Fazla
Elektrokimyasal Hidrojen Saflaştırıcı ve Basınçlandırıcı Geliştirilmesi

Elektrokimyasal Hidrojen Saflaştırıcı ve Basınçlandırıcı Geliştirilmesi

Daha Fazla
Tekstil Ürünleri için Ultrasonik Nano Spray Kaplama Üretim Teknolojisinin Geliştirilmesi

Tekstil Ürünleri için Ultrasonik Nano Spray Kaplama Üretim Teknolojisinin Geliştirilmesi

Daha Fazla
PEM Yakıt Pilleri İçin Metalik Bipolar Plaka Geliştirilmesi

PEM Yakıt Pilleri İçin Metalik Bipolar Plaka Geliştirilmesi

Daha Fazla
Yüksek Enerji Yoğunluğunda PEM Yakıt Pili Geliştirilmesi Projesi Faz-1 Teknoloji Gösterimi

Yüksek Enerji Yoğunluğunda PEM Yakıt Pili Geliştirilmesi Projesi Faz-1 Teknoloji Gösterimi

Daha Fazla
Elektrikli Mobilet için Kendi Kendine Nemlenebilen PEM Yakıt Hücresi Geliştirilmesi

Elektrikli Mobilet için Kendi Kendine Nemlenebilen PEM Yakıt Hücresi Geliştirilmesi

Daha Fazla
Havaalanı Servis Araçları için 5kW Kapasiteli HT-PEM Yakıt Pili ile Çalışan Hibrit Güç Sistemi Geliştirilmesi ve Entegrasyonu

Havaalanı Servis Araçları için 5kW Kapasiteli HT-PEM Yakıt Pili ile Çalışan Hibrit Güç Sistemi Geliştirilmesi ve Entegrasyonu

Daha Fazla
PEM Yakıt Pili ile çalışan Kesintisiz Güç Kaynağı Geliştirilmesi

PEM Yakıt Pili ile çalışan Kesintisiz Güç Kaynağı Geliştirilmesi

Daha Fazla

Yüksek Sıcaklık PEM Membranları için Geçirgenlik Hücresi Sistemi ve Kontrol Yazılımı

Daha Fazla
Kompakt DMFC ve PEM Yakıt Pili Test İstasyonu Geliştirilmesi

Kompakt DMFC ve PEM Yakıt Pili Test İstasyonu Geliştirilmesi

Daha Fazla
3 kW Taşınabilir PEM Yakıt Pili Üretimi

3 kW Taşınabilir PEM Yakıt Pili Üretimi

Daha Fazla
Taşınabilir 500 W PEM Yakıt Pili Jeneratör Geliştirilmesi

Taşınabilir 500 W PEM Yakıt Pili Jeneratör Geliştirilmesi

Daha Fazla