Başta Yakıt Hücresi ve Elektrolizör olmak üzere Elektrokimyasal Cihazların yığını ile birlikte cihazın sorunsuz çalışması için gerekli pompalar, sensörler, ısı eşanjörü, contalar, kompresörler, blower, açma-kapama ve oransal valfler, gaz-sıvı taşıma hatları veya nemlendirici gibi tüm bileşenlerini sağlıyoruz. Bu alt-bileşenlerin sistemin bütününde sorunsuz çalışmasını sağlayacak Elektronik Kontrol Birimini ihtiyacınız doğrultusunda tasarlayarak üretiyoruz.

Elektrokimyasal Cihazlarda olduğu gibi tarafımızdan kurulan tesislerin de sistem entegrasyonu için gerekli olan tüm arabirimleri ve otomasyon sistemlerini teklif edebiliyoruz.