Türkiye Hidrojen Yol Haritasında Neler Olmalı ve Nasıl Olmalı

Ülkemizde bütüncül bir yaklaşımla, HİDROJEN ENERJİSİ Değer Zincirinde 

 • HİDROJEN ÜRETİMİ, 
 • SAFLAŞTIRILMASI, 
 • DEPOLANMASI, 
 • İLETİMİ/DAĞITIMI, 
 • GÜVENLİK STANDARTLARInın oluşturulması, 
 • nihai kullanım alanlarında TÜKETİLMESİ 

aşamalarının her birisi dikkate alınarak Ulusal Hidrojen Yol Haritası oluşturulmalıdır.

Enerjide dışa bağımlılığın azaltılması önümüzdeki en önemli sorundur. Hidrojen Enerjisi Değer Zincirinin üretim aşamasından tüketime ve arz güvenliği için depolama aşamasına kadar tüm aşamaları kritik öneme sahiptir. Bütün bu başlıklar altında

 • Ar-Ge
 • Ürün Geliştirme,
 • Pilot,
 • Demonstrasyon,
 • Tesisleştirme,
 • Ticarileştirme

faaliyetleri yürütülmeli ve faaliyetler desteklenmelidir.

Yeşil Hidrojenin,

 • Halihazırda yoğun bir şekilde Hidrojen Tüketen Sektörlere ilaveten,
 • Ulaştırma Sektörü (havacılık/uzay uygulamaları, elektrikli/hibrit kara araçları, su altı/üstü araçlar, raylı araçlar),
 • Savunma Sektörü,
 • Sanayi,
 • Hizmet,
 • Evsel Isıtma Ve Kojenerasyon

uygulamalarında, Yakıt Hücrelerinde kullanımı dikkate alınması gereken başlıca alanlardır. Bu sektörlerde Hidrojen Enerjisi Teknolojilerinin geliştirilmesi ile ekonomik büyümenin desteklemesi ve Türkiye’nin Yenilikçi Teknoloji Üreticisi konumuna ulaşması sağlanmalıdır.

Temiz hidrojenin farklı uygulamalar için üretilebilir, depolanabilir ve kullanılabilir hale getirilmesi sağlandıktan sonra, ekonomik anlamda ciddi faydalarının olacağı kesindir. Ülkemizin son zamanlarda yenilenebilir enerji kaynaklarından elde ettiği kazanımının bu alanda da sağlanmasının sürdürülebilir enerji politikası anlamında ekonomiye, çevreye ve topluma doğrudan ciddi katkılar sağlayacağını düşünüyoruz. Bu kapsamda, istihdam yaratılması, katma değer üreterek ithal ikamesi ve ürün/teknoloji ihracatı ile kişi başına düşen milli gelir artırılması ve dışa bağımlılığın azaltılması beklenmektedir.

Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının gelişmesi sonucu hidrojenin ucuz ve bol üretilmesiyle birlikte kullanımının yaygınlaştırılması ile enerjide dışa bağımlılık azalacaktır. Üretilen hidrojenin birim fiyatının düşmesi sanayi başta olmak üzere toplumun her seviyede enerji ihtiyacına çözüm getirecektir. Ayrıca, savunma gibi stratejik alanlarda da hidrojen teknolojilerinin katkısı çığır açıcı olacaktır.

H.Devrim

H.Devrim

ODTÜ Metalürji ve Malzeme Mühendisliği Bölümünden mezun olmuştur. 2007 yılından ve günümüze kadar Genel Müdür olarak TEKSIS çatısı altında sektörde global düzeyde edindiği tecrübe ve birikimini, ticari hidrojen enerjisi ve yakıt pili sistemlerinin geliştirilmesi ve üretiminde kullanarak, pek çok ulusal ve uluslararası ARGE projesinde yürütücülük yapmıştır. Yönetiminde tamamladığı ve yürütmekte olduğu tüm ARGE projelerinde üniversite ve altyükleniciler ile önemli iş birliklerine imza atmıştır. Sektördeki tecrübe ve başarılarını katıldığı uluslararası fuar, kongre ve semineler ile birlikte çeşitli dergilerde yayınlanan söyleşileri ve bilimsel yayınlarıyla global kamuoyu ile paylaşmaktadır. Hidrojen değer zincirinde yer alan kritik ürünlerin geliştirilmesi, üretilmesi ve ülkemizde teknolojinin yaygınlaşması adına çalışmalarını sürdürmektedir.

Benzer Makaleler

Yorum Yapın

Giriş Yap