Hidrojen Enerji Teknolojileri Hangi Alanları Kapsar ve Neler Yapmalıyız?

Hidrojen Enerjisi Teknolojileri, üretim/dönüşüm, saflaştırma, depolama, iletim/dağıtım ve tüketim/kullanım alt sektör başlıklarına ayrılır. Tüm bu başlıklarda katma değeri yüksek ileri teknolojilerin geliştirilmesine destek sağlamalıdır. Bu alanlarda araştırma, geliştirme ve üretim ekosisteminin yaratılması ve yaşatılması için gereken kaynakların ve kurumsal koşulların sağlanması önemlidir.                                      

Bu çerçevede, hidrojene geçiş için,

  • suyun yenilenebilir elektrik ve ulusal teknolojilerle elektrolizi ile Yeşil Hidrojen üretimi,
  • organik atıkların ve kömürün temiz teknolojilerle gazlaştırılması,
  • bor ve alüminyum gibi hafif metallerin hidrolizi,
  • karbon yoğun sektörlerde salınan CO2’nın tutulması ve katalitik hidrojenasyonu yoluyla sentetik metan gazı ve metanol üretimi,
  • hidrojenin dağıtımı ve depolanması için sıvı ve katı hidrojen taşıyıcıları, basınçlandırılmış hidrojen silindirleri (tankları), kriyojenik tankların geliştirilmesi,
  • hidrojenin doğal gaz boru hatlarında taşınması teknolojilerinin geliştirilmesi,
  • hidrojen dolum istasyonlarının oluşturulması ve yaygınlaştırılması;
  • hidrojenin çeşitli faaliyet alanlarında güvenli kullanımı için ulusal yakıt pili ve reformer teknolojilerinin geliştirilmesi
  • hidrojenin doğal gaza karıştırılarak kullanılması için hidrojen karışımlarını yakma teknolojilerinin geliştirilmesi

gibi alanlarda bilimsel, eğitimsel, teknolojik ve ticarileşme çalışmalarının hızlandırılması ve kuvvetlendirilmesine yönelik destek ve teşvik mekanizmalarını içeren Hidrojen Yol Haritasının acilen oluşturulması gerekmektedir. 

Hidrojen Enerjisi Teknolojileri konularında Ar-Ge faaliyetlerinin yoğunlaşması, mevcut ve gelecek Ar-Ge projelerinin ticarileşmesi adına teknoloji hazırlık seviyesini yükseltecek pilot ölçekte ve demonstrasyon projelerinin desteklenmesi ve yaygınlaştırılması bu mekanizmaların kapsamında olmalıdır.

Hidrojen Enerjisi Teknolojilerinin ekonomik ve çevresel önemi hakkında toplumun farkındalık düzeyinin artırılması, hidrojen kullanımına yönelik düzenlemeler, önlemler ve standartlar konusunda da çalışmalara başlanmalıdır.

H.Devrim

H.Devrim

ODTÜ Metalürji ve Malzeme Mühendisliği Bölümünden mezun olmuştur. 2007 yılından ve günümüze kadar Genel Müdür olarak TEKSIS çatısı altında sektörde global düzeyde edindiği tecrübe ve birikimini, ticari hidrojen enerjisi ve yakıt pili sistemlerinin geliştirilmesi ve üretiminde kullanarak, pek çok ulusal ve uluslararası ARGE projesinde yürütücülük yapmıştır. Yönetiminde tamamladığı ve yürütmekte olduğu tüm ARGE projelerinde üniversite ve altyükleniciler ile önemli iş birliklerine imza atmıştır. Sektördeki tecrübe ve başarılarını katıldığı uluslararası fuar, kongre ve semineler ile birlikte çeşitli dergilerde yayınlanan söyleşileri ve bilimsel yayınlarıyla global kamuoyu ile paylaşmaktadır. Hidrojen değer zincirinde yer alan kritik ürünlerin geliştirilmesi, üretilmesi ve ülkemizde teknolojinin yaygınlaşması adına çalışmalarını sürdürmektedir.

Benzer Makaleler

Yorum Yapın

Giriş Yap