HYDROGEN EUROPE ÜYESİYİZ

6.07.2022

Küresel karbonsuzlaşmayı hızlandırmak amacıyla Avrupa’da hidrojen endüstrisinin gelişmesini hedefleyen “Hydrogen Europe” ağına üye olduk. TEKSİS, Türkiye’de yön verdiği hidrojen enerjisi teknolojileri gelişimini artık Avrupa’daki paydaşlar ile beraber destekleyecek.

Hydrogen Europe üyesi olarak TEKSİS,

 • Avrupa Yeşil Mutabakatını destekler.
 • Paris İklim Anlaşması ve Avrupa İklim Yasası hedeflerini destekler.
 • Hidrojenin net sıfır emisyon toplumun oluşmasını mümkün kılan çözüm olduğunu onaylar
 • Hidrojeni; kömür, petrol ve doğalgazın yerini alarak ve yenilenebilir elektriğin bir tamamlayıcısı olarak enerji geçişini sağlayacak bir enerji vektörü olarak kabul eder.
 • Sektörel entegrasyonu sağlayarak enerji, gaz, ısıtma ve soğutma, sanayi ve ulaşım sektörlerinde net sıfır emisyona geçişi sağlamak için temiz enerji taşıyıcısı ve hammaddesi olarak hidrojeni destekler.
 • Hidrojenin birçok şekilde üretilebileceğine saygı gösterir ve yenilenebilir olarak üretilen hidrojene öncelik vererek tüm sıfır emisyonlu teknolojilerin hızlandırılmasını destekler.
 • Yeni para birimi olarak karbon içeriği ilkesine dayalı bir meta olarak temiz hidrojen için bir pazar kurulmasını destekler.
 • Sivil toplumdan, bilimden, sanayiden ve kamu kurumlarından paydaşlar dahil olmak üzere, geleceğin enerji sisteminin yol gösterici bir ilkesi olarak sistem ve maliyet verimliliği ilkesini oluşturmayı hedefler.
 • Hidrojen teknolojileri yoluyla enerji geçişini sağlamak ve güçlü bir Avrupa hidrojen endüstrisi geliştirmek için birlikte hareket etmeyi hedefler.

Hydrogen Europe üyeliğimiz ile birlikte,

 • Avrupa’nın en güçlü hidrojen ve yakıt hücresi ağına katılmış bulunuyoruz.
 • AB’nin hidrojen stratejik amaçlarına ve önceliklerine şekil vermek üzere katkı sağlayacağız.
 • Endüstri bilgisi ve iş zekasına, AB ve küresel endüstri gelişmelerine ilişkin bilgilere özel erişim sayesinde sektördeki ilgili faaliyetler hakkında güncel kalabileceğiz.
 • Avrupa’dan paydaşlar ile beraber katılacağımız çalışma grupları, teknik komiteler, çalıştaylar ve web seminerler sayesinde gelişmeleri güncel şekilde takip edebileceğiz.
 • Potansiyel iş ve proje ortaklarıyla ağ kurabilme, tüm hidrojen değer zincirini kapsayan karar vericiler ve paydaşlarla etkileşim kurabilme olanaklarına sahip olacağız.

Tüm bu avantajlar ile hidrojen ekosisteminin gelişmesinde artık daha güçlüyüz.