AB-EUREKA

48 Ay, 2018

TUBİTAK 1509 Uluslararası ARGE projesi kapsamında dizel motorların sebep olduğu zararlı parçacık emisyonunun azaltılması amacıyla Kopenhag Havaalanı İşletmesi tarafından yürütülen iyileştirme çalışmalarında kullanılmak üzere ikisi kamu üniversitesi ve üçü özel sektörden olmak üzere Danimarka’dan beş ortak ile birlikte havaalanı yer hizmetlerinde kullanılacak 5 kW Yüksek Sıcaklık PEM Yakıt Pili ile çalışan elektrikli hibrit araç geliştirilmiştir. Araç halen işletme tarafından havaalanında kullanılmaktadır. Aracın son iyileştirmeler sonrası piyasaya arz edilmesi planlanmıştır.