TEKSIS, sistematik ve yaratıcı araştırmalar yürüterek Yeşil Hidrojen Enerjisi Teknolojileri Değer Zincirinin Üretim, Depolama, Dağıtım, Dönüşüm ve Kullanım halkalarında özgün ürün ve çözümler geliştirmektedir. Bu kapsamda 2021 sonu itibariyle dış kaynaklı yürütülen ARGE ve ÜRGE proje sayısı 15 ve büyüklüğü 4M Euro değerini geçmiştir. Faaliyetler ODTÜ Teknokent Tasarım ve Mühendislik Ofisi, Yaşamkent Teknoloji Binası ve İstanbul İrtibat Ofisi’nde sürdürülmektedir.

TEKSIS aldığı proje destekleri ve kendi kaynaklarından karşıladığı ARGE yatırımları ile Türkiye’de Hidrojen Enerjisi Teknolojilerinin araştırma ve üretim faaliyetlerinde kullanılmak üzere en geniş teknik kadro, donanım ve alt yapıya sahip KOBİ olmuştur. TEKSIS ayrıca, tamamladığı ARGE ve ÜRGE projelerinde ve müşterileri için geliştirdiği ticari çözümlerin hayata geçirilmesinde, farklı kabiliyetlerde yerli ve yabancı alt yükleniciler ile çalışmış, ihtiyaçlar doğrultusunda mal ve hizmet alımları gerçekleştirmek suretiyle geniş bir alt yüklenici ve tedarikçi ağına (network) sahip olmuştur.

TEKSIS tamamladığı ulusal ve uluslararası projelerde üniversite işbirliğine büyük önem vermiş, ulusal ve uluslararası üniversiteler ile kurduğu ortaklıklar ile ürünlerini bilimsel çözümler ile geliştirmeyi başarmıştır. Bu işbirliği ayrıca, nitelikli iş gücüne doğrudan erişimi ve istihdam edilmesini kolaylaştırmış, Hidrojen Enerjisi Teknolojilerinin geliştirilmesi ile ilgili şirket içi akademik bilgi birikimini üst seviyeye taşımıştır.

TEKSIS tamamladığı projeler ile geliştirdiği sistematiği ve kurumsal hafızasını şirket içi düzenli eğitimler ile takım arkadaşları ile paylaşarak yeni projelerin başarı ile sonlanmasını garanti altına alır.