Ülkemizin İLK Yeşil Hidrojen Üretim Tesisi EnerjiSA Bandırma II DGKÇ Santralinde TEKSIS tarafından devreye alındı

31.03.2022

Geçen yıl sonunda başlatılan projenin ilk fazı tamamlanarak ülkemizde ilk kez Anyon Değişim Membran Elektrolizör (AEMEL) ile yeşil hidrojen üretimi 607 MW kapasiteli EnerjiSA Bandırma II Doğal Gaz Kombine Çevrim Santralinde başladı.

TEKSIS Entegrasyon Ekibi saha çalışmalarından önce ATEX bileşenler ile inşa edilen kabinin hazırlıklarını ve Elektrolizör birimlerinin entegrasyonunu Ankara’da tamamladı. Tüm sistemin Bandırma’ya sevkinden sonra saha kurulum işlemleri de TEKSIS Mühendislerince tamamlanarak Yeşil Hidrojen üretimine başlandı. Deneme üretimlerinin sonrası sistem tam kapasite ile üretime Nisan-2022 sonunda alınmış olacak.

Ülkemiz için son derece önemli olan bu projenin başarı ile yürütülmesini sağlayan değerli ekibimize, EnerjiSA uzmanlarına ve altyüklenicilerimize çok teşekkür ederiz.